Ideały wychowawcze RRP określają:
 1. Złota Zasada
 2. Przyrzeczenie
 3. Prawo Royal Rangers
Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa z Ewangeli Mateusza 7,12
„A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.”
Emblemat Royal Ranger
Wszystkie ramiona emblematu mają znaczenie symboliczne i przedstawiają prawdy, do których każdy ranger się odwołuje:
 
Cztery złote ramiona oznaczają cztery aspekty wzrostu:
 • fizyczny
 • psychiczny
 • społeczny (relacje z ludźmi)
 • duchowy (relacja z Bogiem)
Cztery czerwone ramiona oznaczają cztery podstawowe doktryny Biblii i Kościoła:
 • zbawienie
 • dzieło Ducha Świętego
 • uzdrowienie (we wszystkich aspektach wzrostu)
 • powtórne przyjście Chrystusa
Osiem niebieskich ramion oznacza Prawo Royal Rangers:
 • gotowy
 • czysty
 • uczciwy
 • dzielny
 • wierny
 • uprzejmy
 • posłuszny
 • duchowy

Przyrzeczenie brzmi:

„Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę.”