Składka członkowska – wpłaty / nr konta

Czuwaj,
informujemy, że od 2023 r. nastąpiła zmiana wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności:

– od IX.2023 r. – (rok szkolny 01.IX – 31.VIII roku następnego) wynosi 114 zł – płatna do grudnia danego roku szkolnego.

WAŻNE !!!

Opłaty za składki członkowskie należy wnosić przez system RP Scout.

Dane do wpłat innych:

Royal Rangers Polska

ul. Jagodowa 33

53-007 Wrocław

konto:  33 1140 1140 0000 5075 1700 1009

z dopiskiem „darowizna”

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zbiórkach, zajęciach, wyjazdach organizowanych przez Royal Rangers Polska jest opłacona składka członkowska za dany rok.

Dziękujemy za terminowe wpłaty