ŚWIĘTA

Dzień Myśli Braterskiej

W minioną sobotę nasz szczep Royal Rangers obchodził ogólnopolskie święto organizacji skautowych – Dzień Myśli Braterskiej. Na tę okoliczność zaprosiliśmy szczep z Olesna oraz Raciborza aby razem bawić się w naszej Harcówce na Sadach. Nasze świętowanie zaczęliśmy apelem, w czasie, którego druh Krzysztof wygłosił poselstwo na temat naszej relacji z Bogiem, którą porównał do powrozu […]